Submission deadline in::

Welcome to visit Open Karelia:

You are here

Nizhny Novgorod State University (NNSU)

Location

NNSU
60, Bol'shaya Pokrovskaya street
Nizhny Novgorod
Russia
RU